Police State Trend: Arresting Young Children for Fighting
  911:  The Road to Tyranny    
         

Alex Jones Presents Police State 3:  Total Enslavement

 

America Destroyed by Design

Mass Murderers Agree:  Gun Control Works!  T-Shirt

   
     
 
EXCLUSIVE: Microchip Implantation of Club Going Trendies Expands to More Nations
   
 

Infowars.com
October 7, 2004

in April of 2004 Infowars.com broke the story about the Baja Beach Club's microchip implantation of its VIP Members (see: Baja Beach Club in Barcelona, Spain Launches Microchip Implantation for VIP Members). Then, in September, a listener wrote that Baja Beach Club had expansion Plans, and was going to start new clubs in Rotterdam and Cologne.

Now we have this report in from a listener in the Netherlands. Not only has the Baja Beach Club opened in Rotterdam, but "cool" club goers are already lining up to be implanted.

In April, after interviewing Baja Beach Club Director Conrad Chase, Alex wrote:

"I interviewed Conrad Chase for 30 minutes on my syndicated radio broadcast. He told me that the CEO of VeriChip, Mr. Bolton, had told him that there was a plan to use the VeriChip as a global implantable identity system. I asked him if whether in the future you would have to have a chip to get into the club period, and he said yes.

I said laughingly, that you're not going to be a VIP in the world if you don't have a chip, to which he responded that that was a great slogan that he would start using.

He went on to say that all gun owners should have to have a microchip implanted in their hand to be able to own a gun. He also said that the VeriChip company had told him that the Italian government was preparing to implant all of their government workers. He said that this is a great system that he believes will replace credit cards for buying and selling.

I asked him where he was getting all of these ideas and he said that he had learned all of this from discussions with VeriChip, and that he was aware that the plant making the chips was in Beijing, China.

It doesn't get any more bone-chilling than this. They are going to sell microchips as the ultimate in trendiness."

At the end of the clip from dutch television you'll notice there is a discussion about guns and chip.

Read the listener email below for the translation of the video clip and a related news article.

 
Click Play to Watch the Video

A listener writes:

Hello,

On Thursday 07 October (2004) there was the following report on the Dutch television (Nederland 2-TROS).
First I give the Dutch part and then you can find the English part. I hope that doens't make things complicated.


Verslag over de eerste mensen in Nederland die een onderhuidse chip laten inbrengen om hun bar-rekening te betalen. De Baja Beach Club introduceert de chip, die behalve het betalen van de rekening, de klant van diverse privileges voorziet.

Deze elektronische portemonnee is een Radio Frequency Identification Device (RFID). Dit is een chip ter grote van een rijstkorrel, die op een snelle en pijnloze manier onderhuids wordt geïmplanteerd. Een Verichip-scanner kan via een radiofrequentie het unieke nummer uitlezen en koppelt dit aan het betaalsysteem van de Baja Beach Club. Met een tegoed kan iedere chiphouder een bestelling betalen. Ieder Chiphouder kan zijn chip opwaarderen, zodat de elektronische Baja portemonnee kan blijven voldoen aan het consumptiepatroon. Naast dit tegoed ontvangt de chiphouder diverse privileges. Een reportage.
http://www.2vandaag.nl/index.php?module=PX_Story&func=view&cid=2&sid=28739

Transcript of the video
Reporter: Geen portemonnee meer tijdens een avondje stappen maar betalen met een onderhuidse ingebrachte chip kan sinds gisteravond in the Rotterdamse Baja Beach Club. Mensen die dat willen kunnen een chip laten inbrengen in hun bovenarm. De chip is dan je entree-bewijs, het toegangskaartje tot het VIP-gedeelte van de club en je betaalmiddel. De eerste klanten kregen de chip gisterenavond geïmplanteerd. Verslaggever Eric Poostman keek mee.

De Baja Beach Club in Rotterdam. Om zes uur gisterenavond stonden de eerste kandidaten al in de rij om gechipt te worden. De eerste 25 gegadigden krijgen de chip gratis met een saldo van 250 Euro.
Reporter: Vind je dat niet zo doodeng, zo'n chip?
Man: Nee zeker? Ze zetten het gewoon allemaal netjes met doctoren die er diploma's voor hebben. Duseh... dan zou ik niet doodeng hoeven te hebben.
Reporter: Maar waarom wil je het nu echt?
Man: Omdat ik gewoon heel veel naar de Baja ga en het is toch wat voordeliger, denk ik.
Reporter: Hoor je er nog bij zonder chip?
Man: Jawel.

Kjeld Piek (KP) van de Baja Beach Club: We zochten eigelijk iets vernieuwend voor het VIP-dek. Veel clubs hebben een creditkaart of een sleutelhanger of noem het maar op.
Maar op een gegeven moment hebben we gezegd: "Nouw, we willen iets gemakkelijks hebben voor de bezoekers die willen uitgaan".
Reporter: Gemakkelijker kan niet want deze kan je niet kwijtgeraken?!
KP: Deze kan je niet kwijtgeraken. En in principe hoef je niets meer mee te nemen, alleen maar je huissleutels of je autosleutels of een slipperkaart. Dus je hebt gewoon een onderhuidse portemonnee op zak en daarmee kom je binnen.
Reporter: Heeft het alleen maar voordelen?
KP: Ja, wij vinden van wel. Gewoon een heel gemakkelijke manier om te gaan stappen.

Reporter: Om 7:30pm is het dringen op het kleine podium in de zaal wanneer de eerste chips worden ingebracht.

Reporter: Waarom laat je dat nu doen man?
Man1: Wat kan het mij nu schelen wat ze zeggen? Ik heb nooit gek gedaan met taters of gekke piercings. Vraag het aan hem. ... Echt waar, ik heb het nooit laten doen. Ik heb nog nooit iets geks laten doen dus laten we nu iets geks doen. Ja toch?
Reporter: Daar gaat het om, iets geks doen?
Man1: Ja.

Reporter: Is het gevaarlijk, dat chippen?
Arts Leon Timmerman: Nee, het is zeker niet gevaarlijk maar het wel ... Kijk, als je iets implanteerd in gezonde mensen kan je er natuurlijk alleen maar slechter door worden. Dus je moet het wel voorzichtig doen. Je moet het zo netjes mogelijk doen. Je doet het zo schoon mogelijk. Je zorgt ervoor dat er zo min mogelijk bloeduitstortingen komen. Maar in principe is het zeker niet gevaarlijk.

Jo van Gaal (JvG) clubeigenaar: We moeten nog een aantal dingen aanleggen van PC's. En we willen eigenlijk donderdag, als het systeem weer klaar is, de opening van het VIP-dek meteen combineren met de chip.
Reporter: Hoe gaat dat dan in zijn werk als je wilt betalen?
JvG: Als je wilt betalen, kom je binnen met de chip. Ongelooflijk klein. Ik hoop dat het te zien is op de camera. Het is zo groot als een ...
Reporter: Als een rijstkorrel.
JvG: Als een rijstkorrel. Hoe die wordt ingebracht heb je kunnen zien. Dan kom je binnen aan de kassa, dan ga je langs "the reader", dan zien we je photo, dan word je welkom geheten. Dan kan je door naar het VIP-dek. Ook daar word je nog eens "gescand" zeg maar. Dan zien we dat je een chipdrager bent. En dan ben je welkom op ons dek. En daar kun je betalen met de chip.

Reporter: Wat als er iemand eens bijvoorbeeld heel ziek kan worden?
KP: Nou kijk, het is een systeem dat in Amerika is getest. Het is ook een systeem dat heel veel wordt gebruikt in de medische wereld nu momenteel voor bijvoorbeeld anti-conceptiepil. Dus, heel erg ziek van worden, nou, dat is een complicatie die helemaal niet wordt getoloreerd.
Reporter: Maar het kan wel. Hebben jullie dat dan ook juridisch afgedekt?
KP: Nou, we hebben zeg maar ... Het is zo dat de ontvanger van de chip compleet eigenaar is. Dus die kan met de chip doen wat hij wil. Dus hij of zij kan dus de chip verwijderen wanneer ze willen. Dus dat is gewoon een kwestie van hoe ze ermee willen omgaan.

JvG clubeigenaar: Ik denk dat het een nieuw systeem is, vooruitstrevend en we moeten de fun ervan inzien.
Reporter: Ben je al bezig met de volgende stunt?
JvG: Nog niet echt. We moeten eerst dit volledig goed neerzetten, opening van het VIP-dek en dan gaan we weer verder met de volgende.
Reporter: Straks heeft heel Nederland dit.
JvG: Ja, daarom. Dat is vaker gebeurd met de Baja Beach Club. Iedereen volgt en we proberen altijd weer voorop blijven te lopen. Dat is een beetje ons uitgangspunt.

Man1: Ik denk dat het op een gegeven moment overal gaat komen. (Noemt een aantal clubs op) In ieder geval, vanuit de Baja gaat het verder.
Reporter: Je was de tweede. Was je niet liever de eerste willen zijn?
Man1: Neenee, helemaal niet.Translation

A report about the first people in the Netherlands who are getting an implanted chip to pay their bar-accounts. The Baja Beach Club introduces the chip, who asides pays the bills, who are also providing their customers of certain privileges.

This electronic wallet is a Radio Frequency Identification Device (RFID). This chip the size of a grain of rice who is implanted on a fast and painless manner beneath the skin. A Verichip-scanner can read the unique number via a radio frequency and link this into the paying system from the Baja Beach Club. Every chip owner can pay their orders with a balance. And every chip owner can upgrade the chip in accordance that the electronic Baja wallet can keep up with the consumption pattern. A report.
http://www.2vandaag.nl/index.php?module=PX_Story&func=view&cid=2&sid=28739

Transcript of the video
Reporter: No more a wallet on a night out but paying with a implanted chip under the skin. That was yesterday night for the first time possible in the Baja Beach Club of Rotterdam. People who are willing to do so, can have a chip implanted in the upper arm. The chip is your entrance, your the admission ticket to the VIP-deck and your method of payment. The first customers got their chip implanted yesterday evening. Reporter Eric Poostman was there.

The Baja Beach Club. At 6pm last night, the first candidates to be chipped are cueing in line. The first 25 candidates are getting the chip for free with an additional 250 Euros on their balance.
Reporter: Doesn't it scare you, such a chip?
Man: It isn't, isn't it? They are doing this all clean with doctors who have the diplomas for it. So ... it doesn't scare me.
Reporter: But why do you want it?
Man: Because I come a lot to the Baja en it is much more profitable, I think.
Reporter: Are you still cool without the chip?
Man: Sure!

Kjeld Piek (PK) from the Baja Beach Club: We were actually looking for something innovating for the VIP-deck. Many clubs have a credit card or a key hanger or whatever. But at a certain time we did say: "We want to have something handy for the people who are going out."
Reporter: Handier than this you can get because you can't loose it?!
PK: This one you can't loose. And principal, you don't have to take anything with you, except for your house or car keys or your slipcard. So, you have only an underskin wallet and that's how you come in.
Reporter: Does it only have advantages?
KP: Yes, we believe so. Just a very handy of going out.

Reporter: At 7:30pm, the small podium is crowded with people when the the first chips are getting implanted.

Reporter: Why did you do that?
Man1: Why should I care what the people say about me? I never did crazy with tattoos and crazy piercings. ... Honestly, I never let it be done on me. I never let anything crazy be done on me so, let us do something crazy now. Don't you think?
Reporter: That's what this is all about, doing something crazy?
Man1: Yes, it is.

Reporter: Is it dangerous, to chip somebody?
Doctor Leon Timmerman: No, it certainly is not dangerous but it could ... Look, if you plant something into healthy people, then you can only become worsening. So, you have to do it very careful. Do it as proper as you can. As clean as you can. You have to make sure that their is a minimum of extravagation of blood. But principle, there is no danger at all.

Jo van Gaal (JvG) club owner: We still have to install a few things for the computers. And in fact, as soon as the system is back online, we want, from this Thursday on, the opening from the VIP-deck combining with the chip.
Reporter: How does things work when you want to pay?
JvG: If you want to pay, you come in with the chip. Incredibly tiny. I hope it can be seen with the camera. It has the size of a ...
Reporter: Of a grain of rice.
JvG: A grain of rice. You already seen how it was implanted. Then you come at the cash-desk, you go by the reader, we see your photo, you are being welcomed.Then you can go straight through the VIP-deck. There you are also being "scanned". Then we see that you are a chip owner. And then you are welcome at our deck. And there you can pay with the chip.

Reporter: What if someone for example gets very ill?
KP: Look, it is a system that is been tested in America. Nowadays, it is also a system that is being used a lot in the medical world for example the anti-conception pill. So, becoming sick from this is something that can't be tolerated.
Reporter: But is possible. Did you have taken already any juridical steps?
KP: Look, we have, let's say ... It is so that the receiver of the chip becomes the sole owner of the chip ones it is implanted. So, the owner of the chip can do whatever he wants with it. So, he or she can remove the chip anytime they want. It is just a question of how they want to deal with it.

JvG club owner: I think that it is a new system, progressive and we must see the fun of it.
Reporter: Are you already working on the next stunt?
JvG: Not yet. We first have to put this one on strong fixed legs, opening the VIP-deck and then we can go on with the next thing.
Reporter: Next the whole of the Netherlands has this.
JvG: Yes, that's why. That has happened before with the Baja Beach Club. Everybody follows en we are always trying to be the fore-runner. That is a little bit our starting point.

Man1: I believe on a certain moment it's going to be every where. (Names a few clubs.) In any case, from the Baja it always continues.
Reporter: You were the second. Didn't you wanted to be the first?
Man1: No no, not at all.


Pictures
http://www.baja-beachclub.com/bajaes/
_

Link
http://www.emerce.nl/nieuws.jsp?id=277589


VIP-chips in Rotterdamse Baja Beach Club

maandag 26 april 2004 - Door Ronald Rovers
Speciale sleutelhangers en pasjes waren niet origineel genoeg voor toegang tot de VIP lounge van de Baja Beach Clubs in Barcelona en Rotterdam. Mede-eigenaar Conrad Chase moest en zou zijn concurrenten overtreffen met de nieuwste technologie.

Dat is hem gelukt. Hij zocht en vond voor zijn meest gewaardeerde gasten de state of the art identificatie: RFID chips. Om de copycat clubs in Barcelona af te troeven – er zijn al vijf zaken die de formule van de Baja Beach club hebben afgekeken – kunnen Baja-bezoekers nu VIPchips onder de huid laten aanbrengen.

De voordelen zijn volgens de eigenaar evident. “Je hoeft geen portefeuille meer bij je te dragen. Je loopt gewoon langs de scanner en de Baja Beach Club weet meteen wie je bent en wat je saldo is. Daarmee krijg je toegang tot de VIP ruimtes van de club. En je kunt automatisch afrekenen. Als je wilt betalen, komt een meisje met de handheld naar je tafel, scant de chip en het bedrag wordt van je Baja Beach Club-rekening afgeschreven.”

In Barcelona introduceerde het bedrijf de VIPchip eind maart al. Binnen twee maanden kunnen ook klanten van de Rotterdamse Baja Beach Club de chips laten inbrengen. Chase wil eerst de VIP lounge verbouwen en inrichten maar als die klaar is, kunnen de injectienaalden uit de kast.
Voor 125 euro worden de minuscule glazen chips door een arts ingebracht.

Chase is optimistisch over de bereidheid van zijn klanten om “gechipt” te worden: “Ik weet dat veel mensen geimplanteerd willen worden. Trouwens, bijna iedereen hier heeft piercings, tatoeages of siliconen”, aldus de eigenaar. “Ik heb er hele goeie reacties op gekregen.”

Wie zich in Barcelona heeft laten chippen kan ook in Rotterdam moeiteloos naar binnen. Over de vraag of de chips buiten de Beach Club – zoals bij vliegvelden en supermarkten – problemen opleveren, moet Chase even nadenken: “Nou, misschien, maar bijvoorbeeld een button bevat tien keer meer metaal dan de VIPChip.” Wie later spijt krijgt, kan de chip moeiteloos laten verwijderen. “Dat gaat net zo makkelijk als het verwijderen van een kleine splinter”, aldus Chase.

Translation

VIP-chips in the Baja Beach Club in Rotterdam

Monday 26 April 2004 - By Ronald Rovers.
Special key hangers and tickets weren't original enough for the access to the VIP lounge in the Baja Beach Clubs in Barcelona and Rotterdam. Co-owner Conrad Chase must and should outmatch his competitors with the latest technology.

And he did. He searched and found for his most beloved guests the state of the art identification: RFID chips.To out run the copycat clubs in Barcelona - there are already five businesses who have copied the formula from the Baja Beach Club - the Baja visitors can now let VIP-chips be implanted under the skin.

The advantages are according to the owner evidently. "You don't have to drag your wallet anymore with you. You just walk by the scanner and the Baja Beach Club knows instantly who you are and what your balance is. With that you get access to the VIP spaces in the club. And you can automatically pay your bills. If you want to pay, their comes a girl with the handheld device to your table, scans the chip and the amount is being deducted from your Baja Beach Club account."

Already, the company introduced the VIP chip at the end of March in Barcelona. Within two months the customers from the Baja Beach Club in Rotterdam can also let the chips be implanted. First, Chase wants to rebuild and re-arrange the VIP lounge but only when that is finished, the injection needles can come out of the closet.
The miniscule glassy chips can be put in by a doctor for 125 Euros.

Chase is optimistic about the willingness from his customers to become "chipped": "I know that there are a lot of people who want to have one. Besides, almost everybody has piercings, tattoos or silicones", according to the owner. "I received very good reactions on this."

Whoever has been chipped in Barcelona is going to have no problem at all to enter the club in Rotterdam. About the question if the chip is going to make problems outside the club - like in airports and supermarkets - , Chase has this to reply: "Well, maybe, but for example, a button contains 10 times more metal then the VIP chip." For those who regrets for having a chip, it can be removed very simply. "It's like the removal of a little splinter", according to Chase.

E-MAIL THIS LINK
Enter recipient's e-mail:

<< HOME

 
   
   
 

911:  The Road to Tyranny